Serwis farmaceutyczny
szukaj w farmacjaija.pl


Rozmowa

Za mało dzieci jest leczonych na ADHD

- 2013-11-12
 Za mało dzieci jest leczonych na ADHD Powieksz
Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski

Klucz do długowieczności

Odkryte przez nas komórki VSEL biorą udział w odnawianiu tkanek. Są jak gdyby matkami komórek macierzystych, a ich liczbę w organizmie...

Kobiety a mężczyźni

Prawie wszędzie na świecie kobiety dożywają starszego wieku niż mężczyźni.

Pamiątka z wakacji

W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby zachorowań na malarię w Grecji. Na południu Francji i w delcie Dunaju występuje  wirus...

W Polsce leczonych farmakologicznie jest kilka tysięcy dzieci, podczas gdy leczenia wymaga około 10-krotnie więcej osób  – przyznaje prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.


Mariusz Nowik: Prof. Leon Eisenberg, psychiatra określany mianem ojca ADHD, wprowadził sporo zamieszania, kiedy stwierdził, że ADHD to w wielu przypadkach nadużycie i usprawiedliwienie dla lekarzy faszerujących lekami dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze. Zgadza się pan z tym?
Filip Rybakowski: Trudno z tymi słowami się nie zgodzić. Wypowiedź profesora Eisenberga porusza dwa ważne aspekty. Po pierwsze, taki, że ADHD zbyt często jest rozpoznawane przez lekarzy, a po drugie, że zbyt łatwo za występowanie ADHD obwinia się czynniki genetyczne. Jednak warto odwołać się do badań, które potwierdzają, że od 3 do 5% populacji dziecięcej ma na tyle nasilone objawy nadruchliwości, zaburzeń uwagi i jest tak impulsywne, że stanowi to dla tych dzieci istotny problem. Zresztą nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców i nauczycieli.

M.N.: Jakie objawy są na tyle przekonujące dla lekarza, że powie: właśnie zdiagnozowałem ADHD.
F.R.:
Tak jak w większości zaburzeń psychicznych niezwykle trudno jest wychwycić w ADHD konkretny moment oddzielający zdrowie psychiczne od choroby. Ale to także problem innych schorzeń. Bo czym na przykład jest nadciśnienie? Albo kiedy pojawia się cukrzyca? Ludzie różnią się przecież od siebie średnimi wartościami ciśnienia tętniczego. Jednak przy przekroczeniu pewnej umownej wartości uznajemy, że ciśnienie pacjenta jest zbyt wysokie. Podobnie w przypadku cukrzycy: jeśli poziom cukru we krwi wykracza poza pewne umowne zakresy wartości, uznajemy, że pacjent cierpi na cukrzycę. Wszystko zależy od przyjętych kryteriów, które są jasno określone w klasyfikacjach psychiatrycznych. Pacjent z ADHD wymaga pilnej obserwacji pod kątem pewnych schematów zachowań powtarzających się w różnych środowiskach.

M.N.: Wspomniał pan o zbytniej łatwości, z jaką lekarze szukają przyczyn ADHD w genach. Ale czy nauka już nie dowiodła, że choroba ta jest dziedziczna?
F.R.
: To zbyt duże uproszczenie. Żadnego zaburzenia psychicznego nie dziedziczy się w prosty sposób. Nie jest tak, że istnieje jakiś zły gen, który od razu wywołuje schizofrenię, depresję lub ADHD. Nic podobnego. Najczęściej trzeba mieć cały zestaw konkretnych genów w określonej konfiguracji. Niektórzy naukowcy szacują, że dziesięć genów podnosi ryzyko zachorowania, inni z kolei twierdzą, że dopiero 50. Podatność też nie ujawnia się ot tak. Na przykład ujawnieniu się depresji sprzyja wpływ na psychikę traumatycznych przeżyć, a z kolei w ADHD podatność może wystąpić pod wpływem szkodliwych czynników w okresie przedporodowym lub okołoporodowym. Były nawet takie badania, w których stwierdzono, że ryzyko pojawienia się ADHD jest wyższe u potomstwa tych matek, które paliły papierosy w czasie ciąży. Oczywiście nie u wszystkich dzieci, tylko u tych z predyspozycją genetyczną.

M.N.: Odsetek 3-5% dzieci z ADHD w całej dziecięcej populacji to statystycznie jedno dziecko na klasę uczniów. Jeśli do tego dołożymy wszystkich mniej lub bardziej trafnie zdiagnozowanych szkolnych dyslektyków, dysgrafików lub dyskalkulików, nie powinno dziwić, że część rodziców traktuje ADHD jako świetny sposób na wytłumaczenie wychowawczych niepowodzeń. To z kolei idealnie pasuje do słów prof. Eisenberga. Czy często zdarzają się diagnozy na wyrost?
F.R.:
Sytuacja, o której pan mówi, bardziej odnosi się do realiów amerykańskich, gdzie bardzo często jakiekolwiek trudności w nauce lub problemy z zachowaniem są interpretowane jako przejaw jakiegoś rodzaju zaburzenia. A to poniekąd zwalnia rodziców z odpowiedzialności, bo przecież lekarze stwierdzili u dziecka zaburzenie, więc nie wymagajmy zbyt wiele, ono może się tak zachowywać, to nie jest niczyja wina. To z kolei rodzi inne zagrożenie, czyli nadinterpretację diagnostyczną. Może bowiem dochodzić do sytuacji, że u dzieci zdrowych fałszywie rozpoznaje się ADHD.

Na szczęście nie jest to stan typowy dla Polski. U nas raczej w zdecydowanej większości przypadków można zaobserwować odwrotną sytuację – mimo że dziecko ma wyraźne objawy ADHD, nie są one prawidłowo rozpoznawane.

M.N.: Amerykańscy lekarze przepisują leki na domniemane ADHD nie tylko przedszkolakom, ale nawet niemowlętom. A kiedy polscy lekarze sięgają po farmaceutyki?
F.R.:
Stosowanie leków w terapii ADHD jest obwarowane surowymi zastrzeżeniami. Nie powinno się stosować ich w monoterapii, czyli nie łącząc ich z psychoterapią. Ograniczeniem jest również wiek dziecka. Międzynarodowe badania pokazały, że leczenie farmaceutykami kilkulatków, na przykład w wieku przedszkolnym, jest mniej skuteczne i daje więcej objawów ubocznych. W Polsce leków na ADHD nie podaje się pacjentom młodszym niż w wieku 6-7 lat. Moim zdaniem liczba leczonych u nas w ten sposób dzieci jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.

M.N.: Powinna być większa?
F.R.:
Zakładając, że populacja w wieku 7-18 lat w Polsce to około czterech milionów osób i przyjmując najbardziej konserwatywne szacunki powszechności ADHD – na poziomie 3%, oraz to, że leczenia farmakologicznego wymaga około połowy z nich, czyli 1,5%, to populacja leczonych powinna liczyć od 40 do 60 tysięcy pacjentów. Natomiast z danych z rynku farmaceutycznego jasno wynika, że liczba ta obecnie to nie więcej niż 5 tysięcy osób.

M.N.: Z czego bierze się ten niedobór?
F.R.:
Z jednej strony z niedodiagnozowania, a z drugiej z tego, że u rodziców występuje zrozumiały opór wobec podawania dzieciom leków psychotropowych. Po części również z braku świadomości, że nie podając leku, można bardziej zaszkodzić, niż lek podając. Tutaj do głosu dochodzi jeszcze strach przed objawami ubocznymi. W Polsce w terapii ADHD stosuje się jeden preparat psychostymulujący – metylofenidat. Występuje on w różnych postaciach – o natychmiastowym uwalnianiu, o uwalnianiu przedłużonym, także w specyficznej osmotycznej formie. Działa na neuroprzekaźnik w mózgu, dopaminę. Poprawia zdolność skupiania się, osłabia objawy nadruchliwości i co najważniejsze, jest bezpieczny, sprawdzony w setkach badań.

M.N.: A efekty uboczne? Wspominał pan, że rodzice się ich obawiają.
F.R.
: Owszem, występują. Niekiedy jest to bezsenność, niekiedy zahamowanie apetytu, przy dłuższym przyjmowaniu leku również niewielkie zahamowanie wzrostu. Dzieci rosną o centymetr mniej w ciągu roku, niż gdyby tego preparatu nie podawano. Ale to wszystko są łatwe do przewidzenia i stosunkowo łagodne objawy. Dlatego warto się skupić na korzyściach. Na ten temat mamy dość dokładne badania. Jeśli pozostawimy dziecko z ADHD bez pomocy lekarza, nie skończy się wyłącznie na kłopotach w szkole, opóźnieniach w nauce i problemach z zachowaniem. Potem zaczynają się urazy, wypadki komunikacyjne, a w wieku młodzieńczym często dochodzi również nadużywanie substancji psychoaktywnych
– czasem właśnie jako próba samoleczenia.

Z wiekiem konsekwencje stają coraz bardziej poważne, mogą pojawić się problemy z prawem, różnego rodzaju zachowania antyspołeczne. Pomijam już nawet kwestię, że osoby z ADHD, które mają całkiem dobre możliwości intelektualne, nie są w stanie zrealizować swoich ambicji, bo choroba przeszkadza im na przykład w ukończeniu szkoły lub studiów. Dlatego biorąc pod uwagę koszty terapii i korzyści z niej płynące, nie mam wątpliwości, że w uzasadnionych przypadkach stosowanie leków jest po prostu konieczne.

M.N.: Jak długo powinna trwać taka farmakoterapia?
F.R.:
Nie ma jasnych wytycznych między innymi dlatego, że kiedyś uważano, iż ADHD to wyłącznie zaburzenie wieku dziecięcego, natomiast teraz patrzy się na ten problem szerzej. Wiemy, że gdy nadruchliwe dziecko zacznie dorastać, część objawów zaniknie, ale część zostanie. Młody człowiek z ADHD wciąż będzie impulsywny, będzie miał trudności z organizacją zajęć, ze skupieniem uwagi. Symptomy te mogą utrzymywać się aż do wieku dorosłego – w mniejszym nasileniu, ale mogą. Dlatego najbardziej sensowny wydaje się model, w którym prowadzimy leczenie przez rok, dwa, odstawiając leki na okres wakacji. Wtedy trzeba jednak bacznie obserwować pacjenta i jeśli objawy nadruchliwości pojawią się znowu, wrócić do leczenia. Taki system można stosować przez całą edukację szkolną.

M.N.: Wśród dzieci z ADHD mamy męską nadreprezentację – badania pokazują, że 2/3 przypadków tej choroby obserwuje się u chłopców. Dlaczego?
F.R.:
W dużej mierze tłumaczą to biologiczne różnice między płciami. Chłopcy mają tylko jeden chromosom X, a duża część genów, które odpowiadają za rozwój mózgu, znajduje się właśnie na chromosomie X. Dziewczynki mają z kolei dwie kopie chromosomu X, a w trakcie rozwoju embrionalnego losowo, w różnych komórkach dochodzi do inaktywacji jednej z nich. W przypadku mutacji w jednym z chromosomów dziewczynki są wciąż chronione przez drugi chromosom X. Ta zasada potwierdza się także w przypadku innych zaburzeń psychicznych. Więcej chłopców niż dziewcząt cierpi na przykład na autyzm lub dysleksję. Poza tym niebagatelny wpływ na kształtowanie mózgu ma testosteron, który oddziałując na budowę mózgu w okresie płodowym, sprawia, że chłopcy są bardziej ruchliwi i agresywni. Dlatego ADHD łatwiej się u nich ujawnia.

M.N.: Pojawiły się niedawno doniesienia, że rozwojowi ADHD mogą sprzyjać wysokokaloryczne lub bogate w cukier posiłki oraz że sztuczne barwniki stosowane w słodyczach wywołują nadruchliwość.
F.R.:
Tak, jest cały nurt badań na ten temat. Hipotezy są dość ciekawe, natomiast dzisiaj nie byłbym skłonny podpisywać się pod tymi teoriami. Jednak – odwracając sprawę – nie ma wątpliwości, że wysokokaloryczne potrawy, zawierające dużą ilość węglowodanów i sztucznych barwników są wystarczająco niezdrowe, by nie podawać ich dzieciom. Zarówno tym z ADHD, jak i bez ADHD.

M.N.: Słyszałem opinię, że to choroba rodzinna, że odbija się na wszystkich bliskich.
F.R.:
To choroba rodzinna przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, zachowanie dziecka staje się na tyle kłopotliwe, że wymusza zmianę zachowań całej rodziny. Po drugie, pewne cechy – nie zawsze pełnoobjawowe
– czasem występują także u rodziców.

M.N.: Z uwagi na dziedziczenie genetyczne?
F.R.:
Podam panu przykład, bardzo ogólny, ale dobry. Załóżmy, że jest matka, która ma 10 genów odpowiadających za rozwój ADHD, i jest ojciec, który ma kolejne 10 genów. Ich dziecko może dostać od nich w sumie 20 genów i w pełni rozwinąć objawy ADHD. Są takie rodziny i panuje w nich dość trudna do opanowania sytuacja.


M.N.: Jak powinna postępować rodzina?
F.R.:
Rodzice muszą wpoić sobie schematy postępowania, oparte głównie na terapii behawioralnej. Nauczyć się, że powinni jasno komunikować swoje żądania i oczekiwania, w sposób czytelny stosować nagrody i kary i nie pozwalać na nadmierne przesuwanie granic, ponieważ dzieci wykazują tendencje do ich przekraczania. Dlatego pewna elastyczna konsekwencja jest jak najbardziej wskazana.

M.N.: Dużo mówimy o ciemnych stronach ADHD, ale czy są też jakieś jasne? Czy choroba może w jakiś sposób – o ile to właściwe słowo – ułatwić życie?
F.R.
: Jeśli chodzi o intelekt, to nie ma dowodów na to, że dzieci z ADHD mogą mieć większe możliwości poznawcze. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu. Mówi się, że ważną cechą naszego gatunku jest tendencja do eksplorowania, do poszukiwania wrażeń. I kiedy bada się grupę dzieci z ADHD i porównuje z dziećmi bez ADHD, wyraźnie widać, że w tej pierwszej grupie zapotrzebowanie na nowe bodźce jest większe. Takie osoby są bardziej skłonne do szukania nowych doświadczeń, ale również do stawiania siebie w sytuacjach większego ryzyka. Szybciej też podejmują decyzje, co po prostu oznacza, że mniej myślą o konsekwencjach. W ten sposób z jednej strony narażają się na ewentualne niebezpieczeństwa, ale z drugiej – w razie sukcesu mogą osiągnąć większe korzyści. Można więc powiedzieć, że ten, kto ma ADHD, mniej się nudzi.

M.N.: Czy z ADHD można wyrosnąć?
F.R.:
Wiele badań potwierdza, że objawy ADHD utrzymują się także w wieku dorosłym i wymagają leczenia, niekoniecznie farmakologicznego. Czasem wystarczy zmienić swoje przyzwyczajenia, mocniej się kontrolować, narzucić sobie lepszą organizację obowiązków. Jeśli ktoś ma problemy z dotrzymaniem terminów, z utrzymaniem pracy, związku z partnerem, jeśli prowadzi chaotyczne i nieuporządkowane życie, może to oznaczać, że ADHD z wczesnych lat młodzieńczych, z którego być może nie zdawał sobie sprawy, wciąż daje o sobie znać.


ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Prof.  dr  hab. n. med. Filip Rybakowski

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących farmakoterapii i etiopatogenezy zaburzeń psychicznych, które opublikował w czasopismach medycznych na całym świecie. Tłumaczył również na język polski książki popularnonaukowe oraz literaturę piękną. Wolny czas spędza na bieganiu, bierze udział w biegach maratońskich.

Mariusz Nowik
DZIENNIKARZ:
mn@farmacjaija.pl

Komentarze czytelników (0)
« poprzedni Rozmowa (2 z 23) następny »
« poprzedni Rozmowa (2 z 23) następny »
  • Ostatnio dodane
  • Najczęściej czytane

Mapa farmaceutów

Masz aptekę,
hurtownię leków?
Dodaj swoją lokalizację
na naszej interaktywnej
mapie.

Wyślij e-kartkę...

swojej rodzinie,
znajomym, bliskim
i współpracownikom...
a może nam?
1 2